Project Description

עיצוב מרפסת של אביב

אביב פנה אלי לעצב לו צמחיה למרפסת גג בתל אביב. לכאורה נראה היה פרויקט לא מסובך מדי, רק להתאים צמחיה וכדים, מאחר ולא רצו שינוי בריהוט הקיים או תוספת אווירה למרפסת, אך יחד עם זאת הגיע אתגר של מניעת רטיבות וגם של משקל בעיצוב מרפסת של אביב.

אתגר הרטיבות נפתר ע"י הוספת מערכת השקיה אוטומטית והוספת חלקיק הנקרא טכנורם לאדניות, בשביל שהניקוז יצא ישירות מהאדנית אל הצנרת ומשם היישר למרזב הניקוז.

אתגר משקל האדניות נפתר ע"י שימוש בפרלייט, חומר הדומה לקלקר ומחליף את מירב תערובת השתילה. כמובן שלזה התווספה גם מדשנת.

שבוע לאחר מכן, כשבאתי לבקר במרפסת זו, אביב אמר לי שאני עושה מצווה. לא הבנתי מדוע ואז הוסיף ואמר, את שליחה, את גורמת לאנשים שמחה עם כל הטוב שיש בטבע הזה בעיצוב המרפסת שלהם. חייכתי בשמחה, החזון שלי הושג כאן, להביא שמחה לאנשים.
ב pink-heart ממרפסות יפות

המרפסת לפני העיצוב

המרפסת לפני עיצוב של מרפסות יפות עיצוב מרפסות

שתילה בפרלייט להקלה במשקל

מרפסות יפות עיצוב מרפסת גג שתילה בפרלייט להקלה במשקל
מרפסות יפות עיצוב מרפסת גג בתל אביב שתילה בפרלייט להקלה במשקל

טעם

ריח

יצירת פרטיות

מרפסות יפות עיצוב צמחיה במרפסת גג בתל אביב
מרפסות יפות עיצוב צמחיה במרפסת גג
מרפסות יפות עיצוב מרפסות מרפסת גג בתל אביב
מרפסות יפות עיצוב מרפסות גג ותכנון צמחיה
מרפסות יפות עיצוב מרפסת גג ותכנון צמחיה
מרפסות יפות עיצוב מרפסות שמש וגג גינת תבלינים