Project Description

עיצוב המרפסת של שרית

שרית פנתה אלי לעצב לה את המרחב החדש אליו העבירה את "מקום קסום" שלה. במרחב הזה שרית מקיימת סדנאות תקשור והעצמה.
חשוב היה לה שהמקום יאפשר סדנאות גם בגשם ושיוכל לשמש גם לאירוח כמות קטנה של אנשים וכמות גדולה בהרגשה אינטימית.

לי חשוב היה לחבר את העיצוב בהרמוניה, כדי שהאנשים המגיעים לתקשור או לסדנא יוכלו להתחבר לעצמם ולהרגיש הרמוניה ושלמות בתוכם.

כעבור 4 ימים מסיום העיצוב, שרית אמרה לי שלא בא לה להיכנס הביתה

המרפסת לפני העיצוב

מרפסות יפות לפני עיצוב מרפסת
מרפסות יפות לפני עיצוב מרפסת
מרפסות יפות לפני תהליך עיצוב המרפסת

קירוי במבוק ישן, מים חודרים פנימה

שולחן עץ וכסאות ישנים שדהו בשמש

ספה ללא שימוש

המרפסת לאחר תהליך העיצוב

מרפסות יפות עיצוב מרפסות לאחר תהליך העיצוב
מרפסות יפות עיצוב מרפסת חידוש שולחן עץ וכסאות

הרמוניה של צבעים וחומרים

שולחן עץ וכסאות ישנים חודשו בצביעה

מרפסות יפות עיצוב מרפסות חיבורי טקסטורות
מרפסות יפות עיצוב מרפסות לאחר תהליך העיצוב

חיבורי טקסטורות

יצירת אווירה

מרפסות יפות עיצוב מרפסות שילובי צמחיה עונתית ורב שנתית
מרפסות יפות עיצוב מרפסת שילובי צבעים

שילובי צמחיה עונתית ורב שנתית

שילובי צבעים