המרפסת הזו שבמלגה בספרד, לכאורה נראית כאילו אין בה דבר, אך כשמביטים מקרוב, מבינים את השפעת הצבע הסגול בו נצבע מעקה העץ הישן, את שתי נקודות החשמל שיוצרות סימטריה ואת עציץ השרך הירוק שממלא אותה.

Less is More!