בתים פתוחים בתל מונד 31.3.2017 10:00-16:00, 1.4.2017 10:00-18:00

מרפסות יפות בתים פתוחים בתל מונד 2017

מכירה ביתית מרפסות יפות 23-24.9.2016 שעות 09:00-18:00

מרפסות יפות מכירה ביתית ספטמבר 2016
מרפסות יפות סדנת צעיפים במרפסת של ענבר

ערב שירה עם ללי ברגר 24.11.2015 שעה 20:30

ערב שירה עם ללי ברגר במרפסת של ענבר מרפסות יפות עיצוב מרפסות